Door Jan Schilder 'Vik"

Klaas Schilder ‘Klaas Mop’ gesneuveld in Indië

Klaas Schilder was een zoon van de bekende vishandelaar Thames Schilder, ‘Mop’, en Jannetje Waaijer. Hij werd geboren op 15 juni 1925 . De familie Schilder ‘Mop’ woonde toen nog aan de Spieringstraat. Naderhand heeft het gezin nog vele jaren op de hoek van Meidoornstraat en Sportlaan gewoond.
Klaas was een hele rustige jongen met een brede interesse, die zich regelmatig terugtrok om op een stil plekje ongestoord over allerhande verschillende zaken te zitten lezen. Tijdens de 2e Wereldoorlog zat hij ondergedoken op de zolder achter de bedstee, in de schuinte van een kamer, nog in de woning aan de Spieringstraat. Hij was dienstplichtig militair en werd na de oorlog opgeroepen, toen in Nederlands Indië orde op zaken gesteld moest worden na de opstand van Indonesische nationalisten. Klaas vertrok met het schip de ‘Bloemfontein’ op 8 oktober 1946 naar Batavia, waar hij na aankomst werd ingedeeld bij de 7e-december divisie. 

Toen enige tijd later een troepenverplaatsing moest plaatsvinden ging Klaas ook mee en maakte hij deel uit van de Tijgerbrigade. Op 20 januari 1949, een betrekkelijk rustige dag, Klaas had al zijn brieven al geschreven, zou een aantal van zijn maten op weg gaan om water te halen. Klaas ging ook naar buiten, om te vragen of hij soms ook mee moest. Dat hoefde niet, want zij waren met voldoende mankracht. Toen zij weer huiswaarts keerden en Klaas buiten bezig was, werden zij plotseling vanuit het niets beschoten door een groep zogenaamde ‘Peloppers’, Indische verzetsstrijders. Iedereen sprong een kant op, om zich in veiligheid te brengen. Klaas koos de verkeerde kant en liep regelrecht in een kogelregen; hij werd daarbij op slag gedood. Dit gebeurde nabij Tjebougan op het eiland Java. Diezelfde middag nog werd hij door zijn medestrijders, in het bijzijn van een aalmoezenier provisorisch begraven te Djocja.
In Volendam moest voormalig pastoor Aanstoots van de Sint Vincentiusparochie het slechte nieuws aan de familie meedelen. Toen hij in de straat verscheen zei vader Thames nog: ‘Hier is ’t pastoortje; hij zal wel weer aan het verkeerde adres zijn’. De pastoor had in die tijd last met zijn ogen en zag alles niet zo goed meer. Maar deze keer was hij niet verkeerd. Het slechte nieuws sloeg in als een bom en bracht vanzelfsprekend heel veel verdriet. Vooral ook omdat enkele weken na Klaas’ overlijden nog door hem geschreven brieven binnen kwamen. Klaas vond zijn laatste rustplaats in Indië; na nog twee herbegravingen ligt hij nu op de Militaire Erebegraafplaats Menteng Pulo bij Jakarta op het eiland Java.