Beatrixstraat

Het eerste Initiatief komt van groep bewoners van de Beatrixstraat in Korea. Nadat reeds enkele malen contact was gezocht met de gemeente hebben ze de Wijkraad gevraagd te helpen in de communicatie, hierop heeft de Wijkraad in samenspraak met de bewoners een impressie foto laten maken zodat de wens van de bewoners goed weergegeven word. Deze impressie foto is in ons reguliere overleg met de wethouder en ambtenaren gedeeld en hebben we de toezegging gekregen dat er contact opgenomen gaat worden vanuit de Gemeente zodat één en ander gerealiseerd kan gaan worden, de Wijkraad sluit bij het overleg graag aan.

Beatrix straat 1