Beste Gemeente,

De bewoners van de Berend Demmerstraat vragen of het mogelijk is op de groenstrook tussen de straat en het parkeerplaats enkele bomen te planten. Zie de voor en na foto’s. (ihkv startnotitie Groenbeleid 2018-2023)

Berend Demmerstraat huidige sit