Bewegend paaltje

De bewoners en de middenstand zijn tot een compromisvoorstel gekomen om vanaf 11.00 het buurtje af te sluiten voor het verkeer door middel van een beweegbare paal. Dit om de overlast van de bewoners te beperken wat de leefbaarheid ten goede komt. De wijkraad is blij dat door middel van deze samenwerking het autoluw maken van deze buurt tot een goed einde is gebracht.

Bewegeend paaltje