Beste Gemeente,

Tegenover restaurant Feugo voorheen Cathrien is een hekwerk geplaats. Dit hekwerk heeft een blanke kleur (zie foto) is het niet vanzelfsprekend dat dit hek groen geschilderd moet worden?

Wellicht dat de schoonheidscommissie hier aandacht aan kan besteden?

Hekwerk