27 Februari,

De gemeente heeft ingestemd met de voorgestelde werkwijze in het opstellen van het” Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018 – 2022.

13 Maart 2018,
De gemeente heeft ingestemd met de financiering van het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018 – 2022 Met het budget van € 375.000 zodat uitvoering gegeven kan worden aan het AIV gedurende de jaren 2018 – 2022. De gemeente heeft enkele bewoners van het Zuideinde en de Wijkraad vanaf het eerste uur meegenomen met dit project.

19 Maart 2018,
Er is een vervolg gesprek geweest naar aanleiding van het gesprek op 18 Juli 2017 waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren van de gemeente, politie, vakantiepark Roompot, Wijkraad Oude Kom, plus een inwoner van het Zuideinde en de Horeca.

Er is een agenda opgesteld en alle partijen kunnen zich vinden in de voorgestelde punten:

Ontwikkelingen Cameratoezicht De gemeente is bezig met het realiseren van cameratoezicht op de dijk en op het Zuideinde. Er is een inventarisatie gemaakt samen met de politie.

De inschatting is dat er met de plaatsing van 10 camera’s een goede dekking is voor het gebied. De planning is dat het cameratoezicht in de komende maanden wordt gerealiseerd. Er zijn een aantal mogelijke locaties geïnventariseerd en deze locaties worden op een kaart getoond.

De wijkraad staat positief ten aanzien van het voornemen maar vraagt wel aandacht voor de privacy van de bewoners. Ook is het van belang om de bewoners in het gebied in een vroegtijdig stadium te informeren over de uitvoering van de plannen.

Daarnaast is een goede verlichting van belang in het gebied, vooral op het Zuideinde, daar ontbreekt het nu aan. De heer J. Schilder en de heer T. Veerman melden zich aan namens de wijkraad en bewoners om mee te denken en de mogelijke locaties voor de camera’s te bekijken. Deze afspraak is gemaakt voor woensdag 23 mei aanstaande. De gemeente geeft in reactie aan dat het cameratoezicht aan strenge wettelijke eisen is onderworpen waarbij ook de privacy een belangrijke rol speelt. Verder zal er aandacht worden besteed aan een tijdige communicatie met de bewoners. Dit project gaat in werking voor de kermis.

De bewoners van het Zuideinde en omliggende straten en de Wijkraad Oude Kom, zijn zeer tevreden over de samenwerking met de gemeente.