19-4-2018,
De wijkraad Oude Kom is blij met het feit dat er na jaren onderhandelen met de gemeente de bewoners van het Noordeinde nu hun auto kunnen parkeren op het parkeerterein op de Parallelweg. Er is een rij parkeerborden geplaatst. Deze parkeerplekken zijn bestemd voor vergunninghouders van het Noordeinde. De bewoners zijn hier erg tevreden over.

Wijkraad Oude Kom wil bij deze Lydia Eeltink en de Gemeente Edam / Volendam hartelijk bedanken voor deze inzet en is blij dat door samenwerking dit voor elkaar is gekomen.

P Parallelweg def