Pendeldienst Haven

18 Januari 2018;

De gemeente heeft aan de Wijkraad De Oude Kom gevraagd of er nog op- of aanmerkingen zijn over dit voorstel. Deze zullen als advies meegenomen worden naar de Burgermeester en Wethouders.

Voorstel pendeldienst Haven

De gemeente heeft een aanvraag binnengekregen om een pendeldienst toe te staan over de Haven. Het gaat in eerste instantie om een elektrisch wagentje waar maximaal 14 personen in kunnen met een maximumsnelheid van 28 kilometer per uur. De voorgestelde route is vanaf het Marinapark over het Zuideinde richting de Haven, vervolgens over de loswal en zo richting het Noordeinde en weer terug. Het gaat in eerste instantie om een proef van vier maanden waarbij met één wagen gereden wordt. Het idee is zo toeristen van bijvoorbeeld het Marinapark naar de Haven te kunnen vervoeren.

Advies Wijkraad m.b.t. pendeldienst Haven

Wijkraad de Oude Kom wil proberen om de veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners in het centrum te vergroten. Tevens willen wij de verloedering van het centrum tegengaan. Wanneer er wordt gekeken naar veiligheid, dan zal een pendeldienst de veiligheid van voetgangers en fietsers niet vergroten. Gezien de drukte van toeristen zal dit eerder leiden tot een onveilige situatie. Ten tijde van het verkeersplan toeristisch centrum is er in opdracht van de gemeente een onderzoek (uitgevoerd door Goudappel/Coffeng) gehouden naar de aantallen voetgangers en dat wat zij tegenkomen in het centrum. Hieruit kwam naar voren dat de Haven eigenlijk bestuurdersluw zou moeten worden gemaakt om de veiligheid van voetgangers te kunnen waarborgen. Er werd bij dit onderzoek dus aangegeven dat zelfs fietsers al niet meer moeten worden toegelaten tot de Haven i.v.m. de verkeersveiligheid. Om dan nu een pendelbus meerdere keren per dag over dezelfde Haven (dan wel loswal) te laten rijden is naar onze mening geen verbetering voor de verkeersveiligheid.

Aangezien de gemeente al haar goedkeuring heeft gegeven voor een afrit naar Spaander om zo geen bussen meer over Haven-Noord te laten rijden (ter bevordering van de verkeersveiligheid), lijkt het ons dat ook vanuit dit oogpunt, het toestaan van een pendelbus niet past in het beleid dat de gemeente voor de toekomst wenst uit te dragen.

Ten aanzien van de leefbaarheid moet er gekeken worden naar waar wij in de toekomst naartoe willen met de Dijk / Haven / Noordeinde / Zuideinde. Naar onze mening zou dit gehele traject in de nabije toekomst autoluw moeten worden. Denk hierbij aan de zomersituatie (geheel autovrij met enige uitzonderingen) die ook in de wintermaanden wordt toegepast. Het nu toestaan van een pendelbus past niet in deze toekomstplannen.

Alternatief

De insteek van de wijkraad is gericht op het denken in oplossingen. Hoe zien wij een dergelijk traject dan wel voor ons? Ons inziens is het veiliger om een pendeldienst op te zetten over het water, bijv. vanaf het Marinapark naar de Haven. Dit heeft een toegevoegde waarde omdat:

de bewoners hier geen overlast van ondervinden;
het rustiger wordt op de dijk en dus de veiligheid bevordert
touroperators zo een extra reden hebben om te parkeren bij het Marinapark waardoor de parallelweg wordt ontlast;
de toeristen onze Haven direct ook van een andere kant te zien krijgen.

24 April 2018;

Heeft de gemeente het verzoek in huidige opzet afgewezen. College wil nader overleg om na te gaan wat wel mogelijk is in het kater van bereikbaarheid, upgrading toeristisch potentieel, toegankelijkheid minder validen en spreiding toerisme.

De Wijkraad Oude Kom is tevreden over het besluit dat de gemeente heeft genomen om de veiligheid van onze bewoners te waarborgen.

pendelbus