Stand van zaken

Hi Tineke,
Graag willen we vanuit de wijkraad oude kom de stand van zaken weten voor onderstaande acties, aan jou de vraag of je dit bij de betrokken ambtenaren wil nagaan zodat we onze inzet kunnen plannen in het eerste halfjaar van 2020.

Beste John,
Gezien een aantal onderwerpen die samenkomen bij Jeroen Otten, coördinator Werken en Projecten, hebben we het voorstel dat Jeroen nader komt kennismaken op jullie eerstvolgende vergadering. Jeroen zal rekening houden met deze datum in zijn agenda.
Hieronder in cursief de s.v.z. van de door jullie gevraagde acties.

De volgende punten en de reactie:
De Dijkversterking (inclusief meekoppelkansen)
– Wanneer vinden de eerste werkzaamheden plaats aan het Noordeinde te Volendam?
Hiervoor verwijzen wij naar de Alliantie Markermeerdijken.
– Bestrating en aanpassing Zuideinde
– Wanneer beginnen de werkzaamheden en wat is het definitieve plan geworden?

Eind april starten de werkzaamheden. Het plan heeft als voorontwerp voor de zomer ter inzage gelegd, in november was er een informatieavond voor inwoners en wijkraad waar het definitieve plan is besproken. Indien de wijkraad alsnog het definitief ontwerp wil inzien waar een toelichting bij hoort, dan kan de wijkraad contact opnemen met Wijnand de Jong. Mochten er nog specifieke vragen zijn, dan kan hij deze vragen beantwoorden.
– Julianaweg
– Het project team is (als het goed is) begonnen op 1 januari, wanneer kan de wijkraad een uitnodiging verwachten om te participeren in de planning tot het maken van het bestek en de verkeersplanningen?
In februari wordt naar verwachting de aannemer bekend, als de aanbesteding is afgerond.
Voor de zomer worden inwoners en wijkraad uitgenodigd om het project toe te lichten.
– Kermis 2020
– Wat is de status van de verplaatsing/herinrichting van de kermis? Wanneer komt deze in de raad en kunnen we onze achterban inlichten? Betrokken ambtenaar Robin Schilder

Hierover is besluitvorming geweest in het college. Een inloopavond voor inwoners is in januari geweest.
– Markt Europaplein
– We hebben eerder begrepen dat de indeling aangepast zou worden naar de Zeestraat, echter hebben we nog geen definitieve planning hieromtrent gezien.

Maandag is de markt verplaatst naar Europaplein/Zeestraat. Deze planning is gepubliceerd in de lokale media.
– Planning wegenherstel Volendam
– We hebben meerdere malen gevraagd naar een planningsoverzicht van de herbestratingen in Volendam de komende 30 jaar, graag zouden we deze willen krijgen zodat we deze met onze achterban kunnen delen.

Een planningsoverzicht voor 30 jaar is niet mogelijk.
Er is een intern planningsoverzicht, waarin op basis van een GIS applicatie kan worden getoond waar de bestratingen gepland zijn, ook in relatie tot andere partijen zoals nutsvoorzieningen die werkzaamheden op de locaties beogen.

– Aanpassing voetgangersoversteekplaats Visserstraat
– Meerdere malen besproken met de betrokken ambtenaren echter nog geen finale planning gezien

De gemeente heeft dit nog in onderzoek.
– Verkeersborden aanpassing
– In overleg met de betrokken ambtenaren zijn diverse rondes gemaakt waarbij een goede inventarisatie is gemaakt van alle verkeersborden die moeten worden aangepast, dit is ook in 2019 in gang gezet – echter hebben we in Q4 begrepen dat het budget hiervoor op was

De verkeersborden worden aanbesteed, de aanbesteding loopt en na de aanbesteding volgt de aanpassing.
– Diverse herbeplantingen
– Bomen aan de Meergracht, Schippersgracht, Park de Meer, de Zwaardstraat en de heg in de Berend Demmerstraat.

Daar waar de gemeente kan herbeplanten wordt dit gelijktijdig gedaan in het herplantingsseizoen.
– Voorstel “zo kan het ook!” mbt Fietsenstalling
– Een fietsen stalling aan het eind van de Edammerweg en de eventuele fietsnietjes aan de Loswal in de Haven

Dit was een initiatief van de wijkraad. Vanuit de ondernemers in de buurt is dit niet gewenst. Dus het lijkt verstandig dat de wijkraad in overleg gaat met de ondernemers om te kijken of er alternatieven zijn.
– Brijkie
– Vernieuwing van de beschoeiing en een eventuele heg op het stukje gemeente grond (circa 1,5 meter) zodat het aanzicht structureel verbeterd

Dit pakt de gemeente niet op.
– Afspraak Wethouder Runderkamp
– We hebben periodiek afspraken gehad met de wethouder omtrent de stand van zaken van de uitstaande acties, echter heeft de wethouder aangegeven hier mee te willen stoppen. Graag willen we hiervoor een alternatief hebben zodat we periodiek met de ambtenaren kunnen sparren, wellicht onder jouw voorzitterschap?
– Er bestaat onterecht de indruk dat de wethouder zou willen stoppen met overleg.
– Wethouder Wim Runderkamp wil, als het mogelijk is, aanwezig zijn bij het overleg van de wijkraad. De eerstvolgende wijkraad is 10 maart en Wim probeert hier bij te zijn.
– Zijn er zaken die bestuurlijk moeten worden kortgesloten vanuit de wijkraad dan maakt wethouder Wim Runderkamp daar graag ruimte voor.
– Als het gaat om de stand van zaken rond de uitvoering is ons verzoek om via Tineke Bouchier contact te leggen met de gemeentelijke organisatie. Dan zorgen we dat vragen aan de gemeente en reacties van de gemeente gecoördineerd tot stand komen.
– Graag ontvangen de wethouders de agenda en het verslag van de wijkraad. Als dit gestuurd wordt via Tineke Bouchier dan zal zij zorgdragen voor verdere doorgeleiding naar de betrokken wethouders.

De planning voor de openbare vergadering in 2020 (waarvoor je van harte bent uitgenodigd) zijn:
– 10 Maart 2020 Jaarvergadering ​20:00 – 21:30
– 16 Juni 2020​​​​20:00 – 21:30
– 29 September 2020​​​20:00 – 21:30
– 17 November 2020​​​20:00 – 21:30
Met vriendelijke groet,
John Schokker, Wijkraad Oude Kom Volendam

wijkraadlogo-u238