Status trappen haven Volendam

Op maandag 18 februari jl. hebben wij een schouw gelopen in de oude kom van Volendam. De insteek van deze schouw was de verkeersveiligheid en de huidige situatie van de verkeersborden. De schouw is gelopen met enkele leden van de wijkraad samen met enkele ambtenaren en twee BOA’s.

We hebben een route gelopen die was uitgestippeld door de Wijkraadslid Rem Simons. Er is geconstateerd dat er van alles mis is met de plaatsing en aanduiding van verkeersborden. De ambtenaren hebben alle punten genoteerd en vervolgens een toezegging gedaan dat de gehele oude kom, vanaf de Margrietstraat tot aan Kras recycling voor het einde van de jaar helemaal wordt herzien en geoptimaliseerd. We hopen dat de gemeente zich aan haar woord kan houden. Als Wijkraad zullen wij hierop toezien.

Daarnaast hebben we ook geconstateerd dat de staat van diverse trappen aan de Haven en Noordeinde in erbarmelijke staat verkeren. Na contact te hebben gezocht met beide partijen (HHNK en de Gemeente) blijkt dat onze gemeente de eigenaar is van deze trappen. Deze grote mate van achterstallig onderhoud moet door de gemeente snel moet worden opgepakt voordat er ongelukken gebeuren.

Op onderstaande foto’s is de staat van de verschillende trappen te zien

Bericht van hoogheemraadschap.
26-2-2020.

Doolhof-bewoners zien hun wijk ‘verpauperen’

Het Volendamse erfgoed ‘het Doolhof’ wordt verwaarloosd. Dat menen enkele bewoners van de wijk. Ze wijzen erop dat delen van de bestrating zijn verzakt, waardoor er vaak wateroverlast ontstaat. Daarbij neemt men soms waar dat mensen struikelen over uit stekende stenen, als het donker is. Stenen waartussen op veel plaatsen een aanzienlijke hoeveelheid onkruid groeit. De buurtbewoners zeggen verder dat de kwaliteit en veiligheid van de trappen naar de dijk te wensen overlaat. Kortom, er is volgens hen sprake van achterstallig onderhoud in de wijk. Een buurt die door veel toeristen wordt bezocht.

Carla Steyn (68) woont al veertig jaar op het Doolhof, samen met haar man Hubert Knuvelder. De laatste jaren heeft zij het aantal groepen toeristen in haar wijk drastisch zien toenemen. Ze vindt dat de gemeente Edam-Volendam meer tijd en geld zou moeten steken in het beter presenteren van het Doolhof. ,,De wijk wordt neergezet als een ‘authentiek stukje Volendam’. Er komen hier dan ook ontzettend veel mensen. Ik vind dat je er dan als gemeente voldoende tijd en geld in moet stoppen. En niet tegen ons bewoners zeggen als wij ergens over klagen: ‘Dan had je hier maar niet moeten gaan wonen’. Dat zeiden ze dus letterlijk tegen ons”, vertelt Carla.

Reactie gemeente:

We zouden het zeer op prijs Stellen als inwoners eerst met ons in gesprek gaan. Op die wijze zijn we van eventuele problemen op de hoogte. We kunnen dan altijd met elkaar naar een oplossing zoeken.

Reactie Wijkraad Oude Kom:

De Wijkraad Oude Kom heeft op verzoek van bewoners van het Doolhof en de ondernemers aan de Haven in februari 2019 al met de gemeente een schouw gehouden waarover de gemeente op 10 april 2019 is aangeschreven door ons. Er is dus al heel veel aandacht besteed aan het achterstallig onderhoud van de straten en van de trappen. Ook hebben we foto’s gestuurd naar onze contactpersoon bij de gemeente. Tevens heeft dit bericht in de Nivo gestaan, en op Grootwaterland en de Wijkraad Oude Kom zijn Facebook pagina.

Bron: Nivo

“Geachte Wijkraad Oude Kom

Overigens zijn de meeste trappen in deze buurt in beheer van de gemeente, in de onderstaande mail heb ik de eigenaar in het rood achter de gevraagde trappen beschreven.

Zoals u kunt zien is hier 1 trap van het HHNK bij, deze trap ondergaat momenteel een inspectie zodat het onderhoud hiervoor opgenomen kan worden in de onderhoudsplanning.

Hierbij ga ik ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sander Hekkema”

 

Het gaat om de volgende trappen in Volendam:

De trap tussen het Noordeinde 1 en Haven 2 naar het Kerkepad, (Gemeente Edam-Volendam)
de trap tussen Haven 28 en 32 naar het Doolhofpad, (Gemeente Edam-Volendam)
de trap naast Haven 1 naar het strandje en parkeerterrein van en naar Hotel Spaander, (Gemeente Edam-Volendam
de trap tussen Haven 96 en 98 naar het Dril, (Gemeente Edam-Volendam)
de breede trap tegenover Haven 100 naar de loswal van de Haven, (Gemeente Edam-Volendam)
de trappen naast de sluis van de Hoogedijk in Katwoude naar en van het Marinapark in Volendam. HHNK

Trappen Haven Volendam 11