Beste Gemeente,

De bewoners van de Meerzijde en het doolhof vinden massaal dat het anno 2018 nu niet eens tijd om het Brijkie op te knappen? Ook binnen de overige wijkraad leden leeft dit enorm.

In ieder geval voor de tussentijd dat er nog niet gebouwd gaat worden, sinds deze situatie nu reeds 53 jaar zo is. HSG is zichzelf er van bewust dat een verwaarloost perceel een negatieve uitstraling heeft op zowel bewoners als bezoekers van ons dorp.

Tijdens de raadvergadering van 10 November 2016 hebben de fracties van Lijst Kras, Zeevangs Belang, CDA, en VVD een motie ingebracht voor inhoud zie bijlage 1 onder dit document.

Gelukkig zijn alle partijen erover eens dat dit stuk braak geen visitekaartje is voor bewoners en de toerisme. Een oplossing om het op te knappen hoeft niet moeilijk te zijn. En het positieve is dat HSG bereid is om de Gemeente toestemming te geven voor het opschonen van het terrein indien de Gemeente de kosten draagt.

Het eerste stukje strook langs het water, ongeveer dertig meter lang en 1.5 meter breed, is gemeente grond en tevens een vluchtroute van het Doolhof. Het onderhoud van de beschoeiing van het Brijkie is al opgenomen in de huidige meer jaren begroting van de Gemeente (bevestigd door Wethouder Koning). Wanneer de Gemeente begint om hun eigen stukje strook op te knappen dan hebben de aanpalende percelen ook aangegeven deze op te knappen. (ihkv startnotitie Groenbeleid 2018-2023)

Hiermee krijg je al een heel ander aanzicht, zie de voor en na foto’s.

Bijlage 1:

De raad constateerde dat.

• Het Brijkie al sinds tientallen jaren is verworden tot een zwaar verwaarloosde plek aan het water in       het centrum van Volendam.
• Er een onderzoek loopt bij de vervallen schuur naar de aanwezigheid van asbest.
• Het leeuwendeel van dit perceel eigendom van 1 partij is.
• Er een jarenlange discussie loopt tussen de Gemeente en de Hein Schilder Groep over de onderhoud van de beschoeiing.

De raad overweegt dat:

• De gemeenschap al tientallen jaren aankijkt tegen deze verpaupering van dit stuk Volendam direct gelegen achter de Dijk.
• Dit geen reclame is voor Oud Volendam als visitekaartje voor het toerisme en de bewoners van de Meerzijde.
• Het college wil werken aan het adequaat onderhouden van het openbare groen en de openbare ruimte en deze speerpunten expliciet heeft genoemd in het programma plan 2017 – 2022.

Brijkje Huidig a