Public Relations / Communicatie

In Januari 2016 ben ik gevraagd om zitting te nemen in de Wijkraad Oude Kom. Dit kwam tot stand omdat ik toen al actief was op Facebook met betrekking tot het verbeteren van bepaalde dingen in de Oude Kom. Daarvoor heb ik 5 jaar met veel plezier in de decorbouw gezeten van toneelvereniging Ons Pogen, waarvan de laatste 3 jaar ook in het bestuur.
Ik woon sinds 1992 op de Schippersgracht in de Oude Kom en ik zie met eigen ogen dat het de laatste jaren al drukker word zowel met verkeer en toeristen en achterstallig onderhoud.
Daarom vind ik het heel belangrijk dat er een Wijkraad is opgericht waarbij wij in samenwerking met de Gemeente de belangen willen behartigen voor de bewoners van de Oude Kom. En dit alles om onze nostalgische Wijk leefbaar te houden

98c142ed-4ef9-4af9-8b2a-51110af8cc69