Uitslag poll Zuideinde

De wijkraad oude kom wil graag weten wat de bewoners vinden van bepaalde onderwerpen die spelen in de oude kom. Daarom is in het voorjaar een poll op de website geplaatst. Wij wilden graag weten hoe gedacht wordt over het verder autovrij maken van het Zuideinde.

Dit speelt omdat het Zuideinde nu opnieuw wordt ingericht en de gemeente aan het nadenken is over de toekomst van het Slobbeland.

Het blijkt dat geprobeerd is de uitslag van de poll te manipuleren omdat het mogelijk was om meerdere keren vanaf hetzelfde IP-adres te stemmen. We hebben daarom besloten de poll te verwijderen, en de resultaten te filteren tot 1 stem per adres. De uitslag is als volgt:

Optie A: (32%)
Optie B: (40%)
Optie C: (28%)

De wijkraad plaatst een poll om gevoel te krijgen bij wat er speelt in de oude kom. Een poll is slechts ter informatie en dient geen ander doel dan dat.

wijkraadlogo-u238