Veilig oversteken in de Visserstraat:

Vanuit de verschillende openbare vergaderingen is naar voren gekomen dat de Oude Kom niet altijd even toegankelijk is voor ouderen en mindervaliden. Om de belangrijkste knelpunten eens in kaart te brengen hebben wij met een aantal mensen een ronde gelopen door het centrum. Hier kwamen diverse problemen uit naar voren. Denk hierbij aan gaten in het wegdek, stoepen die niet geschikt zijn voor mensen in een rolstoel en onveilige verkeerssituaties.

Eén van deze onveilige situaties is de kruising van de Visserstraat met de Sint Vincentiusweg / Conijnstraat. Op de hoek van de stoep staat een betonblok waar mensen in een rolstoel niet langs kunnen. Bovendien loopt de stoep niet schuin af naar de weg waardoor deze niet toegankelijk is voor mensen met een rollator. Mensen die vanaf hier naar de Conijnstraat willen gaan, worden gedwongen om over de weg te lopen met alle gevaren van dien.

“ZO KAN HET OOK!!”

Vanuit het parkje kan vervolgens veilig de stoep worden bereikt die aansluit op de Roerstraat / Conijnstraat. Op de impressiefoto is te zien dat de stoep nu schuin afloopt en dus geschikt is voor mensen met een rollator of in een rolstoel. De oversteekplaats maakt het nu mogelijk om veilig het parkje en andere delen van de Oude Kom te bereiken.

Vanuit de Wijkraad is het idee ontstaan om hier een veilige oversteekplaats te maken richting het parkje. En de Seniorenraad Volendam heeft dit zelfde idee al in 2008 aangedragen bij de gemeente. En de Katholieke Bond Ouderen (KBO) staat ook achter dit idee.

“Het is een mooi streven om samen te proberen bepaalde veiligheidsknelpunten te verbeteren. Het gaat er uiteindelijk om dat ouderen van A naar B kunnen komen zonder obstakels tegen te komen. Het verbeteren van de oversteek door de trottoirbanden te verlagen, betonnen obstakels te verwijderen, voor slechtzienden geleide lijnen aan te brengen en het pad te verbinden met de bestaande structuur in het park is natuurlijk wel iets waar we mee uit de voeten kunnen.

We zijn nu in 2020 beland en vele toezeggingen door de wethouder en ambtenaren zijn we geen steek verder gekomen én is de situatie voor jong en oud nog steeds onveilig. Volgens betrokken ambtenaren praten we over een kostenplaatje van maximaal € 2.000,-.

Huidige situatie: voetgangers en mensen in een rolstoel, rollator worden gedwongen om over de weg te gaan richting de Conijnstraat of de Vincentiusweg.

Impressiefoto: schuinoplopende stoeprand voor mindervaliden en een oversteekplaats richting het park.

d31226ee-9321-44e7-9ed5-2880c4e45f16