Beste Gemeente,

De Edammerweg is voor grootvrachtverkeer en touringbussen verboden in te rijden. Toch gebeurt dit nog vaak dat dit grootverkeer door de Oude Kom rijdt en geregeld vast staat, bij de hoek Conijnstraat maar ook op de Meerzijde, want bij de hoek Jozefstraat kunnen deze bussen de draai niet maken. Regelmatig (3 a 4 keer per week) moet een vrachtwagen combinatie achteruit de lange weg terug over de Edammerweg maken met alle gevaren van dien.

Dit alles heeft onder andere te maken met het feit dat het verkeersbord aan het begin van de Edammerweg, geplaatst is aan de rechterzijde van de weg, dit is wettelijk toegestaan maar vanuit het oogpunt van de chauffeurs is dit slecht waarneembaar met alle het oponthoud van dien.

 

1Verkeerbord Edammerweg