Verkeersborden

Sinds de oprichting van de Wijkraad Oude Kom was één van onze speerpunten de warboel van verkeersborden in de Oude Kom. Dit hebben wij bij meerdere gemeente vergaderingen gemeld. Dat heeft ertoe geleid dat de ambtenaren en de Wethouder hebben gevraagd of de Wijkraad contact wilde opnemen met Rem Simmons, omdat de Gemeente van hem al vanaf 2015 e-mails ontving waarin ditzelfde probleem werd aangekaart. De spreekwoordelijke “twee vliegen in één klap”.

SCHOUW.

De wijkraad heeft contact gezocht met Rem en gevraagd om 24 problematische punten samen te stellen. Vervolgens hebben we een schouw georganiseerd samen met de verkeersambtenaren, Boa’s en Politie. Al deze 24 punten werden door alle partijen onderkend.

De wijkraad heeft afgesproken met deze partijen om na 4 maanden weer een schouw te organiseren om te kijken of die 24 punten gerealiseerd waren.

Met de tweede schouw waren weer andere mensen van de Boa’s, gemeente, politie en raadsleden aanwezig. Er was echter in de tussentijd helemaal niets gebeurd met de eerste 24 punten van de eerste schouw terwijl Rem voor de tweede schouw weer 24 nieuwe punten had geformuleerd. Ook die 24 nieuwe punten werden, op één na, door alle partijen onderkend.

EXTERN VERKEERSBUREAU.

Vervolgens heeft de nieuwe gemeente ambtenaar dit daadwerkelijk serieus aangepakt en heeft een extern verkeersbureau ingeschakeld om alle borden in de Oude Kom en Munnickenveld digitaal in kaart te brengen.

Op 5 November 2019 is de werkgroep verkeer Oude kom uitgenodigd door deze ambtenaar en die heeft een keurige presentatie gegeven hoe de stand van zaken was en de digitale kaart laten zien van de verkeersborden die verkeerd stonden en welke overbodig waren en waar nieuwe verkeersborden moeten komen. En er is vervolgens aan ons medegedeeld dat de offerte de deur uit is voor verkeersborden van metaal of bamboe. Tevens werd ons medegedeeld dat er echter geen geld meer is om de nieuwe borden te laten maken en plaatsen.

De ambtenaar zou dolgraag dit project af willen maken. Hij kon ons evenwel geen antwoord geven wanneer. Ze zijn wel begonnen met de inventaris van het Munnickenveld en de Oude kom maar hier stopt het bij totdat er een aanbesteding voor het kopen van verkeersborden is gedaan.

Geachte her Simons,

Sinds 2016 hebben wij via de mail contact over de verkeersborden in de gemeente Edam-Volendam. Met mails, zoals de onderstaande mail, vraagt u aan de gemeente wat bedoeld wordt met bepaalde borden en bepaalde verkeerssituaties in met name de oude kom van Volendam. Hiermee toont u uw betrokkenheid. Helaas is er niet altijd voldoende tijd om uw mails te beantwoorden.

Uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn echter wel ter harte genomen, waardoor er paar maanden geleden besloten is om een extern verkeerskundig bureau een inventarisatie van alle verkeersborden in de oude kom van Volendam te laten uitvoeren, met daarbij een plan over welke verkeersborden verwijderd, vervangen of toegevoegd dienen te worden. Deze inventarisatie heeft plaats gevonden, het plan is opgesteld en de benodigde verkeersborden zijn besteld. Wanneer de verkeersborden binnen zijn en de situatie het toe laat dat de verkeersborden geplaatst kunnen worden, zal dit zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Hiermee zullen de verkeersborden in de oude kom van Volendam weer overeenkomen met de geldende verkeersregels.

Met deze mail hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben wat we met de vragen, suggesties en opmerkingen in uw mails van de afgelopen jaren, gaan doen en hebben gedaan.

Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd zal de wijkraad oude kom geïnformeerd worden.

Met vriendelijke groet,

Jelle Kaars
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer

Gemeente Edam-Volendam

4f259df1-64f0-4102-9c45-c920f01749ca