Zorgcirkel Sint Nicolaashof / Gouwzee

Sinds begin 2017 krijgt de Wijkraad Oude Kom meerdere e-mails van de omwonenden rondom Zorgcirkel Sint Nicolaashof / Gouwzee met betrekking tot geluidsoverlast van vrachtwagens die laden en lossen om 06.00 uur in de ochtend.

Dit heeft geleid dat wijkraad lid Klaas Bond op 26 september 2017 (na afloop van het radio programma Zukke Zorgen met het thema: Aandacht voor de Zorgcirkel), een gesprek heeft gehad over dit onderwerp met de heer Dick Twisk (regio manager van Zorgcirkel Sint Nicolaashof). Dit heeft ertoe geleid dat het laden en lossen op zaterdag is verplaatst van 06.00 uur naar 08.30 uur, tot tevredenheid van de bewoners.

Sint-Nicolaashof-(1)