De afgelopen jaren zijn er diverse plannen ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte in de oude kom van Volendam te verbeteren. De oude kom van Volendam is niet ingericht om zwaar verkeer te verwerken.

De straten zijn smal en de huizen, waarvan sommige nauwelijks onderheid zijn, staan zeer dicht op de weg. De gewenste verkeerssituatie voor de oude kom van Volendam is dat er geen zwaar vrachtverkeer meer de oude kom binnen komt.

Hierom heeft het college besloten een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen langer dan acht meter en zwaarder dan 7,5 ton. Het gaat om het gebied ten oosten van de Julianaweg tussen de Zusterschoolstraat en de Prinses Margrietstraat (zie de afbeelding van het gebied).

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de benodigde bebording geplaatst is. Wanneer u alsnog met een zwaarder of langer voertuig de oude kom wenst te betreden dan kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente Edam-Volendam.

beperking-zwaar-verkeer-Volendam