Welkom op de website van Wijkraad de Oude kom

Met ongeveer 3600 inwoners is de Oude Kom een relatief grote wijk. Het is van oudsher een zeer dynamisch deel van Volendam, er bevinden zich twee industriegebieden een haven met uitgebreide horeca, een vakantiepark en jaarlijks worden we door 1.2 miljoen toeristen bezocht.

Door de toenemende drukte gaat dit gepaard met de nodige overlast.

Omdat er in het verleden vaak door ad-hoc besluiten de bewoners niet of te laat zijn betrokken vinden wij het noodzakelijk dat de bewoners meer invloed en inspraak krijgen bij de besluitvorming vanuit de gemeente. Op die manier hopen wij de veiligheid, leefbaarheid, verloedering en het woongenot te waarborgen en waar nodig te verbeteren

Waarom een wijkraad:

• De Wijkraad is onder andere in leven geroepen om meer daadkracht te organiseren.
• Daadkracht om leefbaarheidskwesties in de oude kom volgens een vaste procedure aan de kaak te stellen.
• Ook streven we om meer daadkracht aan te wakkeren binnen het gemeentelijk apparaat.
• De Wijkraad is echter geen verlengstuk van het gemeentelijk apparaat.
• Tip: kom niet alleen met een klacht, maar kom met een concrete oplossing voor uw probleem. Draag dus een verbeterpunt aan!
• Bewoners met een zorg moeten hun verbeterpunt blijven melden bij de Gemeente en/of Politie.
• U ontvangt een bevestiging / berichtgeving m.b.t. wat de wijkraad met uw verbeterpunt gaat doen.
• Wijkraad inventariseert en categoriseert verbeterpunten volgens de volgende rubrieken:
• Leefbaarheid
• Veiligheid
• Verloedering
De wijkraad zorgt voor duiding en plaatst de zaken in het grotere geheel.

Behaalde resultaten

Trappen

In Februari 2019 hebben leden van de Wijkraad en enkele ambtenaren van de gemeente een schouw gehouden. Daarbij hebben wij aandacht gevraagd voor het achterstallige

Lees verder »