Agenda overleg Wijkraad Oude Kom – wethouder Runderkamp

Dinsdag 5 november – 16.30 – 18.00 uur – locatie: Mgr. Veermanlaan Wijkraad Oude Kom: Jan Klouwer, Jan Veerman, Theo Burger, Annette Veerman, Rem Simons Gemeente: Tom Schilder Informatie/aanhaken participatie Doel: tijdig informeren en participeren Wijkraad bij projecten • Zuideinde voortgang participatietraject • Aantal weken terug is er een inloop geweest met bewoners Zuideinde. Zij […]

Stand van zaken

Hi Tineke, Graag willen we vanuit de wijkraad oude kom de stand van zaken weten voor onderstaande acties, aan jou de vraag of je dit bij de betrokken ambtenaren wil nagaan zodat we onze inzet kunnen plannen in het eerste halfjaar van 2020. Beste John, Gezien een aantal onderwerpen die samenkomen bij Jeroen Otten, coördinator […]

Vragen en antwoorden

Burgemeester & Wethouders Gemeente Edam-Volendam t.a.v. Nathalie du Mortier Postbus 180 1130 AD Volendam Volendam, 17 juni 2020 Betreft: Voortgang actiepunten Oude Kom Volendam Geachte college, Sinds onze oprichting in december 2016, behartigt de Wijkraad Oude Kom Volendam de belangen van de circa 3600 bewoners van deze wijk. Onze doelstelling daarbij is het handhaven, in […]